Chlortabs 10 kg / 200 g tablete

Broj artikala:
CLT 100
Zahtevati informaciju

 

Sporo otapajuće tablete od 200g. Pogodne su za vodu različite tvrdoće i sa neutralnom pH vrednošću. Stabilne su i otporne na dejstvo sunčeve svetlosti i toplote. Dejstvo im je kontinuirano i dugotrajno, postavljaju se u plivajući dozator hemikalija ili u skimer. Način doziranja:Nakon podeššavanja nivoa hlora dodati 2–3 tablete na 10 m3 vode. Prilikom kontinualnog doziranja hlora, na 10m3 vode u plivajući dozator za hemikalije ili u korpu skimera dodati 1-–3 tablete na svakih 4-–6 dana.Nikada se tableta ne baca direktno u bazen jer mogu izbledeti boje unutraššnjih elemenata bazena. Za podeššavanje hemijskih parametara vode neophodan je uređaj za analizu vode. Možže se koristiti samo u bazenima, opasno je po žživotnu sredinu. Idealan sadržaj hlora: 0,6-–1,0 mg/l, idealna pH vrednost: 7,2-–7,6 Sadržaj: trihlorizocijanurat, sa min. 90% aktivnog hlora. Prema zakonu o hemikalijama i biocidnim proizvodima: Broj rešenja: 532-01-315/2010-03
Više informacija
Broj artikala:CLT 100
Write Your Own Review
You're reviewing:Chlortabs 10 kg / 200 g tablete

Nema povezanih postova na blogu