Podloga za bazen

Podloga za bazen

Cilj podmetača ili pokrivača tla je da štiti bazene sa mekim zidovima i dna PVC folijskih bazena od biljaka i šljunka. Podmetač folija sprečava da nešto iznikne ispod bazena i izbuši bazen. Ako se podmetač koristi sa sunđerom, dno bazena postaće mekše.
Ne možemo pronaći proizvode koji zadovoljavaju traženo.