Izjava o pravima 

Poštovani

 

Korišćenje onlajn prodavnice AQUALINGSHOP (http://www.aqualingshop.rs/) podrazumeva istovremeno prihvatanje navedenih uslova. 

Molimo, da pre naručivanja proizvoda ovo pažljivo pročitate!    1. Opšte odredbe 

 

1.1.    Vlasnik i korisnik onlajn prodavnice http://www.aqualingshop.rs/ je   

ˇ    Aqualing Srbija doo  

ˇ    Sedište: 11070 Beograd, Dragoslava Srejovica 1b. 

ˇ    Poreski broj: 103803761 

ˇ    Registarski broj: 172113420 

 

1.2.    U onlajn prodavnici može bilo koji korisnik da naruči robu, koji   

ˇ    poseduje važeću registraciju;   

ˇ    prihvati navode iz izjave o pravima. 

 

1.3.    Prodavac, pored onlajn prodaje, raspolaže i stalnim prodajnim mestom, gde se u radno vreme mogu razgledati proizvodi koji se kupuju u onlajn prodavnici i ujedno mogu i kupiti ako ih ima na zalihama u skladištu.     Adrese maloprodajnih objekata:
            - 11070 Beograd, Dragoslava Srejovica 1b.
            - 21000 Novi Sad, Zmaj Ognjena Vuka 18.

 

 1.   Proizvodi koji se nude na prodaju 

 

2.1. Ako kod nekog proizvoda nije naveden njegov rok upotrebe ili garantni rok, za isto se telefonom raspitajte kod naše korisničke službe. 

Prava u vezi sa rokom upotrebe ili garantnim rokom se ostvaruju samo lično, u sedištu Prodavca, uz stavljanje na uvid originalnih isprava (račun, garantni list), u radno vreme.  

 

2.2. Opis proizvoda i njegovo prikazivanje na ekranu sadrži one osnovne informacije koje su, na osnovu iskustva, dovoljne za donošenje odluke o kupovini, za uporedjivanje pojedinih proizvoda.

Naša je namera da prilikom opisa proizvoda pružimo sve potrebne tehničke informacije o proizvodu, koji će odrediti namenu njegove upotrebe i bitno uticati na njegovu upotrebljivost.

I pored učinjenog napora za informisanjem, opis prikazanih proizvoda ne može se smatrati potpunom informacijom. 

Može da se dogodi da su pre kupovine potrebne i dodatne informacije o proizvodu, do koje se može doći telefonom, preko naše korisničke službe ili lično, u poslovnom sedištu Prodavca. 

 

2.3. Cene navedene u veb prodavnici su iskazane u bruto iznosu, sa porezom na dodatu vrednost, medjutim bez troškova isporuke.

O cenama prevoza pogledajte poglavlje pod nazivom Troškovi dostave. 

 

 1.   Kupovina  

 

U onlajn prodavnici mogu da kupuju samo registrovani korisnici, i to nakon ulaska.

 

 1.   Plaćanje 

 

4.1.    U onlajn prodavnici možete da birate izmedju dva načina plaćanja: 

ˇ    Uplatom na bankovni racun

ˇ    Plaćanja pouzećem 

 

4.2    U slučaju plaćanja pouzećem, isplata protivvrednosti robe vrši se prilikom isporuke proizvoda i prijema od strane Kupca, i to u gotovini.

4.3    U slucaju placanja na bankovni racun, uplatu mozete izvrsiti na racun 265-1100310005089-11.

 

 1.   Isporuka 

 

5.1.    Isporuku na teritoriji cele države vrši BEX dostavna služba. Dostava se vrši isključivo radnim danima, u vremenu od  8:00 do 16:00 časova. 

 

5.2.    Rok isporuke zavisi od zaliha na skladištu i uglavnom iznosi 4-5 dana, medjutim u slučaju da tražene robe nema na skladištu, 

Prodavac ne odgovara za prekoračenje datih okvirnih rokova isporuke. 

 

5.3.    Troškovi  isporuke se obračunavaju zavisno od ukupne dimenzije i težine paketa (proizvoda koji se nalaze u korpi),  

a u slučaju specijalnih proizvoda, na osnovu pojedinačno utvrdjenih troškova isporuke, automatski , onlajn putem. 

 

5.4.    Troškovi isporuke obuhvataju troškove pakovanja, odnosno ponovnog izlaska (narednog radnog dana), u slučaju neuspelog prvog dostavljanja. 

 

5.5.    Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da u prisustvu radnika dostave izvrši proveru stavki u paketu, jer se nakon preuzimanja paketa, u pogledu nedostatka pojedinih stavki u paketu, naknadne reklamacije ne prihvataju. 

 

5.6.    Pre isporuke neophodno je da se ista telefonski usaglasi. Nakon obrade porudžbine u našem sistemu, naš saradnik će se javiti na telefonski poziv. 

Ukoliko se ovaj uslov zbog krivice Kupca ne može ispuniti (pogrešan telefonski broj, nemogućnost uspostavljanja veze), nećemo biti u mogućnosti da isporučimo poručenu robu. 

 

 1.   Pravo odustanka od kupovine 

 

6.1.    Kupac ima pravo da, u roku od osam radnih dana po preuzimanju robe, bez obrazloženja, odustane od kupovine. 

U tom slučaju, Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa koji je na ime kupoprodajne cene platio Kupac, i to najkasnije u roku od 30 dana od odustanka, odnosno vraćanja neoštećene robe Prodavcu. 

 

6.2.   Troškove povraćaja neoštećene robe zbog odustanka od kupovine snosiće Kupac.   

 

6.3.    Prodavac je dužan da izvrši povraćaj celokupne kupoprodajne cene samo onda ako je Kupac robu vratio u neoštećenom stanju i omotu. 

Troškove zbog  oštećenja ambalaže snosiće Kupac. 

 

6.4.    Prodavac ima pravo da traži naknadu štete zbog nenamenske upotrebe proizvoda. 1.   Zaštita podataka 

 

7.1.    Prodavac će podatke Kupca arhivirati iz razloga realizacije porudžbine i radi kasnijeg dokazivanja uslova iste.  

Ove podatke će u svom dnevnom poslovanju koristiti isključivo u svrhu prodaje, i trećim licima ih neće ustupiti, osim ako:

 

 

 1. a)  se treće lice javlja kao podizvodač Prodavca u realizaciji porudžbine (špediteri). 

Tada medjutim podizvodjači nemaju pravo da čuvaju, upotrebe, odnosno drugima proslede lične podatke koje su dobili od Prodavca.

 

 1. b)  ako  ga na to ne obaveže pravni propis ili postupak pred organom vlasti. 

 

7.3.    Prodavac će, u cilju zaštite podataka Kupca, preduzeti sve mere koje se od njega racionalno mogu očekivati, kako sa aspekta fizičke, tako i elektronske bezbednosti. 

Prilikom rukovanja podacima postupiće u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. 

 

 1.   Ograničenje odgovornosti Prodavca 

 

Naručivanje robe u  onlajn robnoj kući  www.aqualingshop.rs pretpostavlja da Kupac poznaje i prihvata rad na Internetu.

Naročito sa aspekta njegovih tehničkih mogućnosti i pojavljivanja grešaka, kao i eventualne zlonamerne intervencije 3. lica. 

Prodavac postupa u dobroj veri, sa mogućim najvećim oprezom u radu, ali ni pod kakvim uslovima nije odgovoran za specijalne dogadjaje koji proizilaze iz tehnološkog karaktera, ma iz kog razloga oni nastupili, i to: 

 

ˇ    za bilo koji podatak koji je poslat ili primljen preko Interneta, 

ˇ    za bilo kakvu funkcionalnu grešku u mreži Interneta, koja sprečava nesmetan rad veb prodavnice i kupovinu, 

ˇ    za bilo kakav kvar na bilo kom prijemniku u komunikacijskim linijama, 

ˇ    za gubitak bilo kog pisma, a naročito bilo kog podatka, 

ˇ    za neadekvatan rad bilo kog softvera, 

ˇ    za bilo koju grešku u programu, abnormalan dogadjaj ili posledicu tehničke greške. 

ˇ    Prodavac ni po kom osnovu ne odgovara ni za nikakvu direktnu ili indirektnu štetu, koja je usledila zbog pristupanja veb prodavnici 

ˇ    Kupac je odgovoran za zaštitu svog računara od virusa, odnosno zaštitu svojih podataka od upada u njegov računar. 

ˇ    Prodavac se ne može pozvati na odgovornost ni u slučaju više sile ili u vezi sa bilo kojim dogadjajem, sa kojima nije  upravljao. 

ˇ    Prodavac zadržava pravo da, bez obaveštavanja, u svako doba izvrši promene ili popravke, odnosno zatvori onlajn robnu kuću ili informacije objavljene preko nje delimično ili u celini skine.

     Prodavac takodje zadržava pravo na promenu, dopunu ili ukidanje  cena svojih proizvoda i usluga, i to bez prethodne najave.

 

ˇ    Bilo koja promena stupa na snagu onog momenta kada se nadje onlajn na veb prodavnici. Bilo koji učesnik koji se ne slaže sa izmenama pravila, mora da odustane od kupovine.

 

ˇ    Prodavac ne odgovara za tehničke greške u sadržaju veb prodavnice (greške u pisanju), niti za pogrešno navedenu informaciju. 

ˇ    Može se dogoditi da se u veb prodavnici, nezavisno od volje i uticaja Prodavca, promeni ili objavi neželjeni sadržaj. 

     Prodavac za ove promene, odnosno za objavljeni sadržaj, zbog rizika bezbednosti u tehnologiji Interneta, ne može da odgovara, mada će se potruditi da, u najkraćem mogućem roku po saznanju neželjenog dogadjaja, isti otkloni, odnosno da uspostavi prvobitno stanje. 

ˇ    Prodavac se ne može pozvati na odgovornost za prevaru počinjenu bilo kom učesniku od strane trećeg lica. 

ˇ    U slučaju da učesnik u bilo kojoj formi prekrši pravila, Prodavac ima tu slobodu da registraciju evidentira nevažećom, a Kupac nema pravo žalbe protiv te odluke. 

ˇ    Kupac koristi onlajn prodavnicu isključivo na sopstvenu odgovornost. 

 

 1. Reklamacija

 

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. 

Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

 

9.1 Jednostrani raskid

 

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.

Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. 

Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

 

10.Povrat kupljene robe

 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju.

U suprotnom nećemo primiti paket.