Sve informacije o algama

U toplom vremenu, alge se u bazenu mogu razmnožavati i za pola dana. To ima 4 karakteristična simptoma: bazen postaje klizav, dno i zid bazena postaju sluzani, voda je sve manje providna, postaje zelenkasto-žuta i alge počinju da plivaju u vodi.

Sve informacije o algama

Zelena voda u bazenu šta da radim?

Osnovni uslovi za život algi su topla voda, sunčeva svetlost i ugljen-dioksid. Spore algi se obično unose u vodu vetrom ili kišom, tako da je veća verovatnoća da će se u otvorenim bazenima pojaviti alge.

Alge same po sebi nisu štetne po zdravlje, ali mikroorganizmi koji se sa njima razmnožavaju mogu izazvati zdravstvene probleme. Pored toga što bazen sa algama nije lep, može oštetiti i mehanizaciju.

Najvažnija poruka za nas o prisustvu algi je da voda nije čista i da se u njoj mikroorganizmi, uz patogene, mogu razmnožavati.

Najefikasniji metod je prevencija. Uvek imajte u vodi bazena sredstvo protiv algi, npr.  Pontaqua Dezalga, koja je efikasna protiv svih oblika algi i ne peni se, što je čini pogodnom za protivstrujne i masažne bazene. To je savršena dopuna dezinfekciji hlorom. Doziranje treba vršiti kako je opisano na pakovanju, u zavisnosti od veličine bazena.

Uklanjanje algi u bazenu

Prevencija je efikasna ako je sadržaj hlora u vodi stalno na preporučenom nivou, to se proverava najmanje jednom nedeljno, ali i nekoliko puta na velikoj vrućini. Pored toga, šok hlorisanje treba da se vrši svake dve nedelje (nedeljno u slučaju velikih vrućina).Sistem za cirkulaciju vode u potpunosti cirkuliše vodu u bazenu dva puta dnevno. U toplijoj vodi, razlaganje hlora je brže, a rast algi je takođe snažniji.

Pontaqua BabyPool je sredstvo za tretman vode bez hlora specijalno razvijeno za dečije bazene. Prijatan za kožu, tečan, pH neutralan i u kombinaciji sa anti-algama.

Važno oružje protiv algi je flokulant, koji sakuplja male zagađivače, kao što su alge, u ljuspice tako da se zaglave u sistemu filtera. Flokulacija je potrebna ako voda nije providna i ako se sama cirkulacija vode ne poboljšava, ili je voda u našem bazenu već zelena / alge plivaju u njoj.

Ako su se alge ipak razmnožile u vodi, ipak nije sve izgubljeno. Može se očistiti u 10 koraka:

1. Prvo proverite da li cirkulator vode radi odgovarajućom snagom.

2. Podesite pH na 7,2-7,6.

3. Povećati sadržaj slobodnog hlora na 3-5 mg/l sa normalne vrednosti od 0,6-1,0 mg/l.

4. Dodajte flokulant ( Pontaqua Aquapak), i algiacid (Pontaqua Dezalga) u bazen.

5. Olabavite alge na zidovima četkom.

6. Neka cilkurator vode radi 12-24 sata.

7. Ostavite alge da se slegne 24 sata bez cirkulacije vode

8. Usisajte staložene alge. Ne dozvolite da se vakumska voda vrati u bazen.

9. Napunite bazen vodom iz česme.

10. Ako voda nije dovoljno bistra, ponovite postupak.

Alge mogu da budu neprijatne, ali vredi se boriti sa njima jer je zamena vode skupo rešenje, a potrebno je i dopunjavanje sveže, inače možemo menjati vodu svakodnevno na letnjim vrućinama.

Zato se borite sa algama!